Ojczyzna w potrzebie 1920!

  • Drukuj

   

    Z przyjemnością informujemy, że w naszym Pałacyku Oborskich są już dostępne świeżo wydrukowane katalogi
wystawy plenerowej MIELECCY BOHATEROWIE 1920 ROKU prezentowanej obecnie w parku Oborskich.
Bezpłatne katalogi można odbierać w Pałacyku w godzinach urzędowania Muzeum.
    Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
    Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.