Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu

 

 

1
 • 2_01

Florek M., Pradzieje i wczesne średniowiecze Mielca i regionu, Mielec 2004, ss. 140 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 1).

Cena: 19 zł.

2
 • 2_02

Stopyra M., Artyści i ich dzieła. Malarstwo i rysunek twórców polskich od XVIII do XX wieku ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Przewodnik wystawy w Muzeum Regionalnym w Mielcu czynnej od 7 X 2004 do 3 I 2005 roku, Mielec 2004, ss. 20 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 2).

Nakład wyczerpany.

 

3
 • 2_03

Mielec i powiat mielecki w latach 1944-1956, red. Z. Nawrocki, J. Skrzypczak, Mielec 2005, ss. 218 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 3).

Nakład wyczerpany.

 

4

 • 2_04

Kultura ludowa regionu mieleckiego. Suplement do wystawy w Muzeum Regionalnym w Mielcu 8 XI 2005 – 28 II 2006, tekst J. Tejchma, Mielec 2005, ss. 20 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 4).

Nakład wyczerpany.

5

 • 2_05

Medale z minionej epoki. Kolekcja profesora Jana Samka, opr. J. Samek, G. Stojak, Mielec 2006, ss. 24 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 5).

Nakład wyczerpany.

6

 • 2_06

„Rocznik Mielecki” 2004-2005, t. 7-8, Mielec 2006, ss. 388 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 6).

Cena: 28 zł.

7

 • 2_07

Liber copulatorum parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu 1762-1777, opr. K. Haptaś, P. Miodunka, Mielec 2006, ss. 123 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 7).

Nakład wyczerpany.

8
 • 2_08

Halisz J., Fotografia w zbiorach Muzeum Regionalnego w Mielcu, Mielec 2006, ss. 88 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 8).

Cena: 10 zł.

 

9
 • 2_09

„Rocznik Mielecki” 2006, t. 9, Mielec 2007, ss. 304 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 9).

Cena: 28 zł.

10
 • 2_10

Halisz J., Skrzypczak J., Mielec na dawnych pocztówkach, Mielec 2007, ss. 204 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 10).

Nakład wyczerpany.

11
 • 2_11

Skrzypczak J., Władysław Żurawski (1888-1963). W 120. rocznicę urodzin. Suplement do wystawy w Muzeum Regionalnym w Mielcu pt. „Władysław Żurawski – mielecki artysta zapomniany” czynnej od 14.02. do 9.05.2008 r., Mielec 2008, ss. 40 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 11).

Cena: 5 zł.

12
 • 2_12

Halisz J., Skrzypczak J., Mielec na dawnych pocztówkach, Mielec 2008, wyd. 2 uzup., ss. 204 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 12).

Nakład wyczerpany.

13
 • 2_13

Zakłady Lotnicze w Mielcu 1938-1989. U źródeł sukcesu. Wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia COP i powstania mieleckich Zakładów Lotniczych, red. J. Skrzypczak, Mielec 2008, ss. 216 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 13).

Cena: 50 zł.

14
 • 2_14

Muzeum Regionalne w Mielcu 1978-2008. Jubileusz XXX-lecia, red. J. Skrzypczak, Mielec 2008, ss. 84 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 14).

Cena: 10 zł.

15
 • 2_15

Skrzypczak J., Na drodze do wolności. Mielczanie w walce o niepodległość Polski 1907-1918, Mielec 2008, ss. 598 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 15).

Cena: 38 zł.

16
 • 2_16

Skrzypczak J., Pałacyk Oborskich w Mielcu, Mielec 2008, ss. 56 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 16).

Cena: 10 zł.

17
 • 2_17

„Rocznik Mielecki” 2007-2008, t. 10-11, Mielec 2008, ss. 346 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 17).

Cena: 30 zł.

18
 • 2_18

Kidacka A., Mamo, ja będę wszystko pamiętał… Opowieść syberyjska, Mielec 2009, ss. 190 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 18).
Nakład wyczerpany. 

Cena: 15 zł.

19
 • 2_19

Halisz J., Zawód – reporter. W 50-lecie pracy twórczej mieleckiego fotografa Jerzego Jarosza. Suplement do wystawy zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Mielcu w dniach 8-30.05.2009 r., Mielec 2009, ss. 40 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 19).

Nakład wyczerpany.

20
 • 2_20

Śledziona L., 70 lat Stali Mielec 1939-2009. Suplement do wystawy w Muzeum Regionalnym w Mielcu w dniach 15.05 – 05.09.2009 r., Mielec 2009, ss. 32 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 20).

Nakład wyczerpany.

21
 • 2_21

Szurnięte anioły, słowo A. Ciach, grafika K. Krawiec, Mielec 2009, ss. 84 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 21).

Nakład wyczerpany.

22
 • 2_22

Reyowie. Wspomnienia XIX-XX w., opr. i wstępem opatrzył J. Skrzypczak, Mielec 2009, ss. 505 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 22).

Nakład wyczerpany.

23
 • 2_23

Surdej M., Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 1941-1948, Rzeszów – Mielec 2009, ss. 400 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 23).

Nakład wyczerpany

24  
 • 2_24

Reyówna M., Na strunach mojej duszy…, red. J. Skrzypczak, Mielec 2010, ss. 96 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 24).

Cena: 5 zł.

25  
 • 2_25

„Rocznik Mielecki” 2009-2010, t. 12-13, Mielec 2010, ss. 344 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 25).

Cena: 30 zł.

26  
 • 2_26

Skrzypczak J., Rok 1920. Mielczanie w wojnie polsko-bolszewickiej, Mielec 2010, ss. 140 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 26).
Nakład wyczerpany. 

Cena: 25 zł.

27  
 • 2_27

Halisz J., Z historii mieleckiej fotografii 1869-1989, Mielec 2010, ss. 208 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 27).

Nakład wyczerpany.

28  
 • 2_28

„Jadernówka” – muzeum mieleckiej fotografii, red. J. Skrzypczak, Mielec 2011, ss. 175 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 28).

Książka poza sprzedażą.

29  
 • 2_29

Krempa A., Zagłada Żydów mieleckich, Mielec 2012, ss. 263 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 29).

Nakład wyczerpany. 

30
 • 2_30

"Rocznik Mielecki" 2011-2012, t. 14-15, Mielec 2012, ss. 380 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 30).
Cena: 30 zł 

31
 • 3_04

Oborska T., Pamiętnik rodzinny. Mierowie, Jaworniccy, Oborscy, opr. i wstępem opatrzył J. Skrzypczak, Mielec 2012, ss. 248 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 31).
Cena: 35 zł

 

32
 • podlasie

Skrzypczak J., Z Podlasia do Mielca. Oborscy w powstaniu 1863 roku i ich późniejsze losy, Mielec 2013, ss. 108 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 32).
Cena: 25 zł                   

33
 • zagada

Krempa A., Zagłada Żydów mieleckich, wyd.2, Mielec 2013, ss.288 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 33).
Cena: 30 zł

34
 • dziaowski

Haptaś K., Walenty Działowski (1848-1918).Rzemieslnik. Powstaniec styczniowy. Ojciec rodziny., Mielec 2013, ss.44 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 34).
Cena: 7 zł

35
 • popiel

Karol Popiel (1887-1977). Polityk z Galicji., red. K. Haptaś, Mielec 2013, ss.48 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 35).
Cena: 7 zł 

36
 • kulturaludowa

 W czasach Franciszka Krempy (1853-1935).Kultura ludowa regionu mieleckiego, red. J.Skrzypczak, Mielec 2013, ss.28 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 37).
Cena: 5 zł

37
 • powst.stycz
Skrzypczak J., Pamięć gorzkiej chwały.Ziemia mielecka wobec powstania 1863 roku, Mielec 2013, ss.134 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 36).
Cena: 10 zł
38
 • koniectamtegoswiata
Skrzypczak J., Koniec tamtego świata.Mielec w latach Wielkiej Wojny, Mielec 2014, ss.310 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 38).
Cena: 30 zł 
39
 • ruchludowy
Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX wieku, red. J.Skrzypczak, Mielec 2014, ss.336 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 39).
Cena: 39 zł 
40
 • teatr
Stępień J., Historia teatru amatorskiego w Mielcu 1887-1939, Mielec 2014, ss.83 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 40).
Cena: 10 zł 
41  
 • katy

Skrzypczak J., Nierozstrzelana pamięć. Mielecki słownik katyński, Mielec 2015, ss.384 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 41).
Cena: 40 zł 

 

42
 • Szafer

Szafer M., Moje wspomnienia, Mielec 2016, ss.310 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 45).
Cena: 30 zł

 

43
 • Rocznik1314

"Rocznik Mielecki". 2013-2014, t.16-17, Mielec 2015, ss.328 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu Nr 42).
Cena: 30 zł

 

44
 • Rocznik1516

"Rocznik Mielecki", 2015-2016, t.18-19, Mielec 2016, ss.300 (Biblioteka Muzeum Regionalnegow w Mielcu Nr 47).
Cena: 30 zł

 

45
 • pocztowki
Halisz J, Skrzypczak J, Pozdrowienie z Mielca. Ziemia Mielecka na dawnej pocztówce, Mielec 2017, ss. 114 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu nr 48).
Cena: 48 zł

46

 • zurawski
 Skrzypczak J, Władysław Żurawski (1888-1963) malarz, grafik, rysownik (między Sokalem, Mielcem i Zamościem). Publikacja wydana z okazji jubileuszu 40-lecia Muzeum Regionalnego w Mielcu, Mielec 2018, ss. 180 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu nr 49).
Cena: 48 zł
47
 • Jaderny

Halisz J., August Jaderny. Fotografista, Mielec 2018, ss. 208 (Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu nr 50).
Cena: 40 zł

 

 • 2_20