Kadra

  • Drukuj

Pałacyk Oborskich

Jerzy Skrzypczak - kustosz, zastępca Dyrektora SCK d.s .Muzeum
Krzysztof Haptaś - starszy asystent muzealny, kierownik działów: archeologii, etnografii, historii i sztuki
Iwona Groele - asystent muzealny specjalista do spraw edukacji muzealnej
Janusz Zborowski - główny specjalista w zakresie działalności muzealnej
Joanna Sobiczewska - główny specjalista d.s. zieleni parkowej
Halina Kuzioła - przewodnik muzealny
Lucyna Kmieć - montażysta wystaw
Tomasz Krawiec - portier
Roman Matłosz - portier
Dariusz  Więcławski - portier
Wiesław Kidacki - portier

 


 

Jadernówka

Janusz Halisz - kustosz, kierownik działu fotografii
Beata Ślemp-Kwoka - adiunkt muzealny
Michał Bojarski - specjalista do spraw grafiki komputerowej
Ewa Krawiec - pracownik gospodarczy