Archeologia

  • Drukuj

Zbiory archeologiczne Muzeum stanowią symboliczną liczbę wśród wszystkich eksponatów. Związane jest to z tym, iż brakuje w regionie systematycznych badań wykopaliskowych, co jest najważniejszym postulatem badawczym dnia dzisiejszego.

Na zasób działu składają się m.in.: naczynia ceramiczne, siekierki krzemienne, skamieniałości roślinne, toporki kamienne i rogowe, urny popielnicowe i zęby zwierząt. Największą ozdobą są pojedyncze kości mamuta odkopane w 1967 r. w Rzochowie. W zeszłym roku zbiór ten powiększył się o drobne przedmioty wykopane na mieleckim Rynku podczas prac związanych z jego rewitalizacją.