Historia

Jest to drugi pod względem liczebności eksponatów (po fotografii) dział Muzeum.

Zdecydowaną większość znajdujących się w nim przedmiotów stanowią tzw. mieleciana. Część zbiorów wchodzących w skład działu, niezwykle bogatych i różnorodnych, można podzielić na kilka grup tematycznych.

    • Judaika
    • Harceriana
    • Militaria
    • Numizmaty
    • Szkolnictwo