Judaika

  • Drukuj

Zbiór zawiera stosunkowo niedużą liczbę eksponatów. Zgromadzone są w nim przedmioty pochodzenia żydowskiego, w zdecydowanej większości związane z religią żydowską. Wśród nich należy wymienić rodał – pergaminowy zwój Tory, okazałą menorę (siedmioramienny świecznik), lampki chanukowe, balsaminkę i puszkę na etrog. Z kolei wśród eksponatów związanych z indywidualną modlitwą Żydów znajdują się m.in. tefilin (pudełeczko zawierające teksty biblijne) i filakterie. Zbiór dopełniają dokumenty przechowywane w zasobach Archiwum Historycznego (m.in. podania Żydów mieleckich o wydanie dowodu osobistego).