Numizmaty

  • Drukuj

Grupa zawiera dość dużą liczbę eksponatów. W jej skład wchodzą głównie monety będące w obiegu w okresie zaborów, przedwojennym i powojennym. Sporą ilość stanowią kopie monet z czasów Polski książęcej i królewskiej. Dopełnieniem całości są bony będące w powszechnym obiegu w okresie PRL oraz literatura numizmatyczna w zbiorach biblioteki muzealnej.