Szkolnictwo

  • Drukuj

Grupę tworzy duża ilość eksponatów. W jej skład wchodzą m.in. pióra, stalówki i ołówki, tabliczki szkolne oraz zeszyty, np. do kaligrafii, prowadzone przez mielczan. Uzupełnieniem są przedmioty zgromadzone w Dziale Archiwum Historycznego – dzienniki i legitymacje szkolne, mianowania nauczycielskie, świadectwa półroczne i roczne, zaświadczenia szkolne oraz drukowane katalogi wydawnictw i pomocy szkolnych. Ponadto w bibliotece muzealnej znajduje się dość duża grupa podręczników szkolnych.