Historia

 • Drukuj

Jest to drugi pod względem liczebności eksponatów (po fotografii) dział Muzeum.

Zdecydowaną większość znajdujących się w nim przedmiotów stanowią tzw. mieleciana. Część zbiorów wchodzących w skład działu, niezwykle bogatych i różnorodnych, można podzielić na kilka grup tematycznych.

  • Judaika
  • Harceriana
  • Militaria
  • Numizmaty
  • Szkolnictwo