Pozostałe wydawnictwa


1
  • 3_01

Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. 3, red. F. Kiryk, Mielec 1994, ss. 851.

Cena: 20 zł.

2
  • 3_02

Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów historycznych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej pod patronatem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydane z okazji 550. rocznicy zezwolenia królewskiego na założenie miasta Mielca, red. K. Haptaś, Mielec 2007, ss. 422.

Cena: 30 zł.

 

3
  • 3_03

Miś A., Jan Ślósarek 1871-1936. Nauczyciel i działacz społeczny, Mielec 2008.

Cena: 25 zł.

 

4
  • lasowiacy

Furdyna J., Lasowiacy. Wiejski dom mieszkalny w widłach Wisły i Sanu. Forma i funkcja (1850-1965), Mielec 2014, ss.400.
Cena: 50 zł 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.muzeum-mielec.pl/images/galeria/wydawnictwa