Remont

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu reprezentowane przez Dyrektora Jacka Tejchmę podpisało 31 marca 2010 roku umowę o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce" z Województwem Podkarpackim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 reprezentowanym przez Pana Zygmunta Cholewińskiego Marszałka Województwa oraz Pana Bogdana Rzońcę Wicemarszałka Województwa.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 "Turystyka i kultura" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.Całkowita wartość projektu wynosi 2 618 727,32 PLN a wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 824 523,13 PLN.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

  • Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
  • Roboty ziemne (wykopy, roboty zewnętrzne - przyłącza, ciągi piesze i jezdne, place postojowe, zieleń)
  • Roboty fundamentowe
  • Konstrukcja dachu, pokrycie
  • Wykonanie ścian (zewnętrznych i wewnętrznych)
  • Prace montażowo - instalacyjne
  • Prace wykończeniowe

Planowane zakończenie inwestycji 30.06.2011 r.