Zbiory

01

W 1998 roku z działu historycznego Muzeum Regionalnego w Mielcu wyodrębniono wszystkie muzealia związane z fotografią i utworzono specjalistyczny dział fotograficzny.

Dziś liczy on ponad 40 tysięcy eksponatów, stanowiąc najliczniejszą kolekcję tematyczną w zbiorach mieleckiego Muzeum, a zarazem jedną z największych w kraju. Dla łatwiejszego poruszania się w obrębie tak rozbudowanej kolekcji, zbiory te zostały podzielone na cztery główne zespoły:

    • sprzęt fotograficzny
    • negatywy
    • fotografie
    • tematyczną bibliotekę